Vitajte na stránkach

Geodézie M Stropkov

Široký rozsah geodetických prác

Ponúkame Vám široký rozsah geodetických prác v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie ako sú geometrické plány, vytyčovanie pozemkov a stavieb...

Služby

Bohaté skúsenosti

Máme naozaj bohaté skúsenosti s geometrickými plánmi všetkých druhov, s mapovaním, ako aj s vytyčovaním stavieb a vlastníckych hraníc pozemkov v teréne.

Referencie

Najlepšie ceny

V prípade ak potrebujete geodetické služby, môžeme pre vás bezplatne vypracovať ponuku podľa vašich požiadaviek a potrieb.

Objednať
 
Geodetická kancelária GEODÉZIA M bola založená v roku 2001 ako združenie geodetov.
Od roku 2010 sa združenie rozdelilo na dvoch samostatných geodetov, ktorí aj naďalej úzko spolupracujú pri riešení úloh z oblasti Katastra nehnuteľností a Inžinierskej geodézie.
Ponúkame Vám široký rozsah geodetických prác v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie ako sú geometrické plány, vytyčovanie pozemkov a stavieb, predrealizačné a porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu, zameranie stavby ku kolaudácii. Svoje služby poskytujeme fyzickým, ale aj právnickým osobám a to prevažne v regióne východného Slovenska. 
 V prípade ak potrebujete geodetické služby, môžeme pre vás vypracovať ponuku podľa vašich požiadaviek a potrieb.
 Disponujeme špičkovou meracou technikou a prístrojovým vybavením GPS.

redtrimple

geotronics