Meno a priezvisko (povinné)

E-mail (povinné)

Telefon

Adresa

Kde sa vaša nehnuteľnosť nachádza (vyplňte čo viete)?

Obec

Ulica a číslo

Katastrálne územie

Parcelné číslo

Meno vlastníka

Približné rozmery / výmera

O aký druh geodetickej činnosti máte záujem?
Predprojektové zameranie pozemkuVytýčenie hranice pozemkuGeometrický plán na zameranie stavbyVytýčenie stavbyGeometrický plán na vyznačenie vecného bremenaGeometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnostíGeometrický plán na zlúčenie / rozdelenie nehnuteľnostiPorealizačné zameranie

Poznámky

captcha

Prosím, zadajte kód z obrázku hore: