Cenník

Pri tvorbe cien geodetických prác  vychádzame z odporúčaných cien Komory geodetov a kartografov, ktorej sme členmi.
Keďže každý jeden prípad je špecifický (lokalita, rozsah, náročnosť zamerania), ceny prác určujeme individuálne.
Ku prácam, ktoré vyžadujú podklady z katastra nehnuteľností, účtujeme aj poplatky podľa cenníka správnych poplatkov.
Pri dlhodobej spolupráci ponúkame vernostné a množstevné zľavy. Cenovú ponuku si môžete objednať telefonicky, alebo vyplnením formulára v sekcii Objednať.
Nejedná sa o záväznú objednávku!
V cene nie sú zahrnuté správne poplatky.
Pri overení 3 ks geometrických plánov – 27 €.
Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu – 7 € .
 
Ceny vieme účtovať :
– s DPH
– bez DPH