Ing. Bc. Zuzana Motyková

slide3

Profesijná história

Po ukončení Vysokoškolského štúdia prvého stupňa na Žilinskej univerzite v Žiline, Stavebná fakulta, v študijnom odbore 36557 Geodézia pracovala vo funkcii samostatný geodet vo firme Geodézia Bratislava, a.s.. Po presťahovaní do Stropkova v Združení geodetov Geodézia M vykonávala geodetickú a kartografickú činnosť a zároveň v externom štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta BERG, Odbor meračstvo, geodézia a kataster získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Vzdelanie

1990 – 1994   Gymnázium Skalica
1994 – 1997   Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Odbor geodézia (Bc.)                                                                 
2003 – 2008   Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Odbor meračstvo, geodézia a kataster (Ing.)
2005   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja, Získanie oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav
2012   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja, obhajoba oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav 
2015  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Získanie oprávnenia na výkon činnosti Autorizovaného geodeta a kartografa                             

Prax

1997 – 2001   Geodézia Bratislava, a.s. 
2001 - 2010   Geodézia M, Stropkov, Združenie geodetov (súkromná prax)
2010 - súčasnosť   Ing. Bc. Zuzana Motyková – GEODÉZIA M   (SZČO)

          

Ing. Bc. Radovan Motyka

slide2

Profesijná história

Po ukončení Vysokoškolského štúdia prvého stupňa na Žilinskej univerzite v Žiline, Stavebná fakulta, v študijnom odbore 36557 Geodézia pracoval vo funkcii samostatný geodet vo firme Geodézia Bratislava, a.s.. Po presťahovaní do Stropkova v Združení geodetov Geodézia M vykonával geodetickú a kartografickú činnosť a zároveň v externom štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta BERG, Odbor meračstvo, geodézia a kataster získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Je člen Komory geodetov a kartografov.

Vzdelanie

1990 – 1994   Gymnázium Stropkov
1994 – 1997   Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Odbor geodézia (Bc.)                                                                
2003 – 2008   Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Odbor meračstvo, geodézia a kataster (Ing.)                                  
2014 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Získanie oprávnenia na výkon činnosti Autorizovaného geodeta a kartografa        

 

Prax

1997 – 2001   Geodézia Bratislava, a.s.
2001 - 2010   Geodézia M, Stropkov, Združenie geodetov (súkromná prax)                                                 
2010 - súčasnosť   Ing. Bc. Radovan Motyka – GEODÉZIA M (SZČO)